Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling vil være i foråret 2023

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning og godkendelse heraf
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt valg af suppleant for 1 år
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt