Generalforsamling

Mandag den 15. juni kl. 19.30

Pga. Covid-19 skal alle, der ønsker at deltage, tilmelde sig på info@futsalgentofte.dk. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt og deltagerne vil få tilsendt videolink.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning og godkendelse heraf
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt valg af suppleant for 1 år
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt